Leren schrijven

Klaar om te schrijven?

De vraag die vaak wordt gesteld is of het nodig is dat kinderen leren schrijven. Deze vraag is met een volmondig `ja` te beantwoorden. Schrijven is belangrijk als communicatie middel en speelt daarnaast ook een belangrijke rol bij het leren lezen en spellen.

Leren schrijven vraagt van kinderen vanaf groep 2 om van elke letter de karakteristieke vorm te leren maken door het juiste bewegingspatroon te volgen. Voldoende schrijftraining draagt bij aan goede spelling bij het schrijven en automatisering van schrijfbewegingen , zodat de cognitieve processen zich kunnen richten op ideeën en kennis van het onderwerp waarover wordt geschreven.

Niet alle kinderen krijgen de complexe vaardigheid van het schrijven even gemakkelijk onder de knie. Dit uit zich in slechte leesbaarheid van de geschreven tekst, lage schrijfsnelheid en klachten zoals pijn of kramp tijdens het schrijven. Kinderen met schrijfmoeilijkheden hebben moeite om de vereiste hoeveelheid tekst te produceren, wat de schoolprestaties negatief kan beïnvloeden. Wanneer het kind door schrijfmoeilijkheden regelmatig slechte resultaten behaalt, zal het minder gemotiveerd worden en in een vicieuze cirkel terechtkomen.

De WRITIC wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook ergotherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan.

Onze ergotherapeut is gecertificeerd voor het afnemen van deze test. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.