Ergotherapie kleuters | Kinderfysio & Ergotherapie De Vlieger

Ergotherapie kleuters

Ergotherapie bij kleuters (4-6 jaar)

 • Problemen met dagelijkse vaardigheden zoals aan- en uitkleden, eten met bestek en veters strikken
 • Problemen met motorische kleutervaardigheden zoals knutselen, plakken, knippen, tekenen, aanleren juiste pengreep
 • Achterstand in de motorische ontwikkeling en/of moeite met bewegen. Moeite met bijv. springen, vangen, fietsen
 • Onhandigheid m.b.t. de motoriek, bijv. veel vallen, struikelen, omstoten, niet binnen de lijntjes kleuren
 • Houterige motoriek van uw kleuter
 • Niet goed meekunnen met de gymles
 • Problemen met de ontwikkeling van een voorkeurshand
 • Moeite met buitenspelen, spelen in speeltuin en/of spelontwikkeling
 • Angst voor bewegen; extreem voorzichtig
 • Bang zijn om te vallen, bewegingsspelletjes vermijden, niet graag klimmen, klauteren, schommelen enz.
 • Bewegingsonrust (over beweeglijkheid)
 • Niet goed kunnen stilzitten of stilstaan waardoor het moeilijk wordt om even te luisteren naar een opdrachtje of zich even te richten op een taakje
 • Overgevoeligheid voor tastprikkels
 • Vervelend vinden om aangeraakt te worden en/of te spelen met materialen als zand, klei, vingerverf
 • Onvoldoende in staat efficiënt te werken/structuur aan te brengen in zijn eigen handelen
 • Onhandig, moeite met volgordes en/of de te volgen stapjes, chaotisch waardoor problemen met zelfstandig werken
 • Neurologische aandoeningen of neuromusculaire aandoeningen
 • Orthopedische problemen zoals bijv. gewrichtsklachten