Kinderfysiotherapie | Kinderfysio & Ergotherapie De Vlieger

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderen rennen, springen, klauteren en klimmen. Beweging is niet weg te denken uit het leven van een kind. Maar soms gaat het bewegen niet vanzelfsprekend. De ontwikkeling van de motoriek blijft achter, het bewegen is beperkt door een acute blessure of de motoriek is blijvend verstoord door een aandoening of aangeboren afwijking. De kinderfysiotherapeut kan dan een helpende hand bieden. Kinderfysiotherapeuten zijn opgeleid in het beoordelen en behandelen van achterstand in de motorische ontwikkeling, aandoeningen die veel voorkomen bij kinderen of gewoon orthopedische klachten. Zij helpen kinderen van 0 tot 18 jaar.

Het onderzoek en de behandeling
De kinderfysiotherapeut zal middels een anamnese uitvragen waar uw kind problemen ervaart en wat de hulpvraag is. Dit zal voornamelijk met de ouder worden gedaan, wanneer het kind zich goed kan verwoorden zal hij/zij erbij betrokken worden. Nadat het gehele onderzoek is uitgevoerd (dit kan 1 tot 3 behandelingen duren), wordt er besproken wat er gevonden is tijdens het onderzoek. Hierna worden er doelen gesteld en deze zullen worden besproken met u.

Vergoeding
Kinderfysiotherapie valt voor kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering. Er worden 18 behandelingen per indicatie vergoed. Kinderfysiotherapie is toegankelijk zonder verwijzing van de huisarts, echter met verwijzing zal de anamnese en het onderzoek gerichter kunnen worden uitgevoerd. Voor behandeling van aandoeningen die voor een chronische machtiging in aanmerking komen, of voor behandeling aan huis, is wel een verwijzing van de (huis)arts nodig. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u terecht bij onze kinderfysiotherapeut.

DOWNLOADS

Kinderfysiotherapie