Ergotherapie bij kleuters

Kinderergotherapie is een gespecialiseerde vorm van therapie die gericht is op het ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling en het functioneren van kinderen. Het richt zich specifiek op het verbeteren van de zelfstandigheid en het dagelijks functioneren van kinderen, met name op het gebied van motorische vaardigheden, sensorische verwerking en zelfzorg.