Overige informatie

Overige informatie

Wij gaan ervan uit dat U uw best doet om met uw kind op de gemaakte afspraak te verschijnen. Mocht dit onverhoopt niet lukken willen wij U verzoeken om de afspraak altijd 24 uur voor de behandeling telefonisch af te melden. Indien U de voicemail krijgt spreek dan altijd in. Wij luisteren deze regelmatig af. Wij wijzen U erop dat indien U niet tijdig afmeldt wij de niet nagekomen afspraak bij U in rekening brengen. Bij herhaalde afmelding en/of niet verschijnen op de afspraken zullen wij met U overleggen of het nog wenselijk/zinvol is om de therapie te continueren.

Binnen de vlieger willen we zorgvuldig omgaan met de kinderen en hun ouders. Wij doen ons uiterste best om uw kind zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u onverhoopt een klacht hebben kunt u dit aangeven bij uw therapeut en een klachtenformulier aanvragen bij de praktijk. Ook zijn er folders beschikbaar in het rek in de wachtkamer over hoe te handelen bij een klacht. Uw klacht wordt zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Meer informatie vindt u op www.defysiotherapeut.com.

Het beleid omtrent privacy-, veiligheid, hygiëne en de gedragscode kunt U, indien gewenst, opvragen bij uw therapeut. Raadpleeg voor meer informatie onze privacy-policy. Deze is terug te vinden op onze website.