Vergoeding kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie valt voor kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering. Er worden 18 behandelingen per indicatie vergoed. Kinderfysiotherapie is toegankelijk zonder verwijzing van de huisarts, echter met verwijzing zal de anamnese en het onderzoek gerichter kunnen worden uitgevoerd. Voor behandeling van aandoeningen die voor een chronische machtiging in aanmerking komen, of voor behandeling aan huis, is wel een verwijzing van de (huis)arts nodig. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u terecht bij onze kinderfysiotherapeut.