Ergotherapie meervoudige beperking | Kinderfysio & Ergotherapie De Vlieger

Ergotherapie meervoudige beperking

Ergotherapie meervoudige beperking

Wij behandelen ook kinderen met een ernstig meervoudige beperking. De kinder fysiotherapeutische behandeling kan gericht zijn op het stimuleren van de motorische en sensorische ontwikkeling. De nadruk ligt echter op het aanleren/stimuleren van functionele of praktische motorische vaardigheden en adviezen met betrekking tot motoriek, houding, dragen, tillen,  spel, ADL/verzorging en aanpassingen. Binnen De Vlieger is ruime ervaring aanwezig met deze complexe problematiek.