Fysiotherapie meervoudige beperking | Kinderfysio & Ergotherapie De Vlieger

Fysiotherapie meervoudige beperking

Fysiotherapie meervoudige beperking

Naast ‘simpele’ verstoringen in de normale motorische ontwikkeling van uw kind kunnen er door ziekte of aangeboren afwijkingen ook meervoudige en complexe verstoringen ontstaan. De kinderfysiotherapeut kent deze handicaps en kan uw kind helpen in het leren omgaan met deze beperkingen en de motoriek zo optimaal mogelijk te stimuleren. Deze kinderen kunnen aan huis behandeld worden.

Het onderzoek en de behandeling
Na de anamnese zal er een globaal onderzoek worden uitgevoerd, waar er gekeken wordt naar verschillende vaardigheden, zoals op de buik en rug liggen, kruipen/tijgeren, zitten, lopen, rennen, springen, hinkelen, huppelen, gooien/vangen. Daarna zal er meer lokaal worden onderzocht, zoals mobiliteit gewrichten, spierkracht en pijn. Er kunnen verschillende testen worden afgenomen om het huidige functioneringsniveau in kaart te brengen.